Neurokirjo

Adhd

 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Yleisin ns. kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, joka heikentää toimintakykyä
 • Oireet: tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus
 • Esiintyvyys: noin 4–10 %:lla väestöstä
 • Voidaan diagnosoida myös aikuisuudessa
 • Adhd-oireisen henkilön psykososiaalisten hoitomuotojen ja lääkehoidon ohella hänen ympäristöönsä liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa arjen ja toimintakyvyn tukemisessa.
 • Tiedon antaminen, neuvonta ja ohjaus, erilaiset terapiamuodot, kuntoutus- ja kurssitoiminta, valmennustoiminta, vertaistuki ja tarpeenmukainen lääkitys voivat merkittävästi tukea adhd-oireisten hyvinvointia.

Lähde: ADHD Käypä hoito -suositus 31.5.2017

Lue lisää: www.adhd-liitto.fi

Tutustu myös: ADHOODS Discord yhteisö 16-29-vuotiaille adhd-oireisille.

Autismikirjo

  • Johtuu aivojen erilaisesta kehityksestä ja ilmenee ihmisellä tavassa aistia ja kokea ympäröivä maailma sekä kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
  • Synnynnäinen ja koko elämän mittainen ominaisuus, joka ilmenee hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia.
  • Tuen tarve monesti muuttuu iän, elämäntilanteen, tukitoimien tai lähipiirin tuen vaikutuksesta.
  • Yhteisiä, tunnistettavia ydinpiirteitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, aistien toiminnassa, oman toiminnan ohjauksessa sekä kuormittumisherkkyydessä, jotka ilmenevät kuitenkin hyvin yksilöllisesti ja niiden vaikutus ihmisen toimintakykyyn on myös yksilöllistä.
  • Lisäksi myös paljon vahvuuksia ja voimavaroja, esimerkiksi hyvä keskittymiskyky ja kyky havaita yksityiskohtia sekä ratkaista monimutkaisiakin ongelmia ja hyvä oikeudentaju.
  • Jos olet tavannut yhden autismikirjon ihmisen, niin olet tavannut vain yhden autismikirjon ihmisen.

   

  Lue lisää: www.autismiliitto.fi