Mistä tunnistaa, että pelaaminen tai somen käyttö on ongelmallista?

PELITUKI VASTAA:

Pelaaminen tai somen käyttö voidaan määritellä ongelmalliseksi, jos toiminnasta aiheutuvat haitat ovat jatkuvia ja toistuvia, ja yksilön on vaikeaa hallita pelaamistaan tai somen käyttöään. Tämä tarkoittaa usein sitä, että yksilö pelaa tai käyttää somea, vaikka tiedostaa toiminnan aiheuttavan jatkuvasti haittoja itselle tai vaikka ei oikeastaan edes haluaisi pelata tai olla somessa. Hallinnan vaikeus näkyy esimerkiksi siten, että vähentäminen tai lopettaminen tuntuu vaikealta, tai yritykset epäonnistuvat.

Ongelmalliseen pelaamiseen ja somen käyttöön liittyy usein mm. seuraavanlaisia asioita:

  • Ajatukset pyörivät jatkuvasti pelaamisen/somen käytön ympärillä
  • Olo voi olla ärtynyt, hermostunut tai ahdistunut, jos ei pääse pelaamaan/someen.
  • Saatat kokea tarvetta pelata/käyttää somea yhä pidempiä aikoja tai entistä useammin.
  • Pelaamisen/somen käytön vähentäminen/lopettaminen ei onnistu tai on jatkuvasti vaikeaa.
  • Tunnistat pelaamisen/somen käytön aiheuttavan haittoja hyvinvoinnillesi mutta pelaat/käytät somea silti ajallisesti paljon.
  • Valehtelet tai salaat pelaamiseen/someen käyttämääsi aikaa läheisiltäsi.
  • Pelaat/käytät somea unohtaaksesi tai vältelläksesi ikäviä asioita tai tunteita (esim. yksinäisyys, ihmissuhdeongelmat, huonommuuden tunteet, tylsyys, stressi ym.)
  • Pelaamisesta/somen käytöstä on tullut ensisijainen asia elämässäsi, ja muut aiemmin tärkeät asiat ovat jääneet pois tai vähemmälle huomiolle.
  • Olet menettänyt tai laiminlyönyt ihmissuhteita, velvollisuuksia tai mahdollisuuksia elämässäsi pelaamisen/somen käytön takia.

Jos tunnistat edellä mainittuja piirteitä pelaamisessasi tai somen käytössäsi, voi olla tarpeen pysähtyä miettimään tilannetta. Juttele esim. läheisesi tai ammattilaisen kanssa kokemuksistasi pelaamiseen ja somen käyttöön liittyen ja miettikää yhdessä, miten pelaamisen/somen käytön hallintaa voisi lisätä ja haittoja vähentää.

Käy kurkkaamassa myös Neurobasen VINKKIPANKKI, johon on koottu konkreettisia keinoja peli- ja nettihaittojen vähentämiseen ja hallinnan lisäämiseen.

Voit lukea lisää ongelmallisesta pelaamisesta ja somen käytöstä TÄÄLTÄ.