Onko parempi olla kokonaan ilman vai yrittää vähentää ja hallita pelaamista/somen käyttöä?  

PELITUKI VASTAA:

Meillä kaikilla on erilaisia syitä käyttää somea tai pelata digipelejä. Osalle meistä pelaaminen voi olla pitkäaikainen ja rakas harrastus ja some ensisijainen tapa olla yhteydessä ystäviin. Samaan aikaan pelaaminen ja somen käyttö voivat myös aiheuttaa haittoja, kuten velvollisuuksien laiminlyöntiä, ongelmia ihmissuhteissa tai opiskelussa, vuorokausirytmin sekoittumista, uniongelmia, stressiä tai ahdistuneisuutta. Jos haitat ovat pitkäkestoisia ja toistuvia, ja pelaamisen tai somen käytön rajoittaminen, vähentäminen tai lopettaminen ei koetuista haitoista huolimatta onnistu, voidaan puhua ongelmallisesta pelaamisesta tai somen käytöstä.

On hyvä muistaa, että useimmat kokevat satunnaisia peli- ja nettihaittoja. Yhtä lailla on tärkeää huomata, että pelaamisen ja somen käytön haitat ja hyödyt voivat esiintyä yhtä aikaa. Siksi tulee miettiä, miten voisi toisaalta säilyttää hyviä asioita mutta samaan aikaan vähentää koettuja haittoja. Yleensä elämänhallintaan ja itsesäätelyyn liittyvien taitojen harjoittelu ja vahvistaminen auttavat vähentämään myös peli- ja nettihaittoja.

Osalle voi olla helpompaa päättää olla kokonaan pelaamatta tai lopettaa kaikkien somesovellusten käyttö. Osalle taas haittojen vähentämiseen saattaa riittää se, että vähentää käyttämiensä somesovellusten määrää tai pelaa vain parina päivänä viikossa. On hyvin yksilöllistä, kumpi tapa toimii paremmin kenelläkin: kokonaan lopettaminen vai vähentäminen. Tärkeää olisi tunnistaa, mikä motivoi itseä parhaiten pitkäaikaiseen muutokseen.

Kokonaan lopettaminen etenkin määräajaksi, eli esim. peli- tai somepaaston pitäminen voi toimia erinomaisena tilaisuutena pohtia tarkemmin omia käyttötottumuksia ilman häiriötekijöitä. Toisaalta lyhytaikaisen peli- tai somepaaston jälkeen moni palaa vanhoihin tapoihin, eli pelkkä pelaamisen tai somen käytön lopettaminen määräajaksi ei välttämättä vielä saa aikaan pysyvämpää muutosta tai lisää pelaamisen/somen käytön hallintaa.

Käyttäytymisen muuttaminen on useimmiten hidasta, joten kärsivällisyyttä ja armollisuutta itseä kohtaan tarvitaan! Pysyvään muutokseen ja hallinnan lisäämiseen tarvitaan yleensä tietoista harjoittelua. Harjoitteluun puolestaan vaaditaan motivaatiota. Siksi on tärkeää pysähtyä oman pelaamisen tai somen käytön äärelle ja pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

    • Miksi pelaan/käytän somea?
    • Mitä hyvää pelaaminen/somen käyttö tuo elämääni? Entä viekö se tilaa joltain muulta?
    • Aiheuttaako pelaaminen/somen käyttö minussa jatkuvasti esim. syyllisyyden, yksinäisyyden, huonommuuden ym. tunteita?
    • Millaisia asioita haluaisin lisää elämääni?