Mistä tunnistaa, että pelaaminen tai somen käyttö on ongelmallista?

PELITUKI VASTAA: Pelaaminen tai somen käyttö voidaan määritellä ongelmalliseksi, jos toiminnasta aiheutuvat haitat ovat jatkuvia ja toistuvia, ja yksilön on vaikeaa hallita pelaamistaan tai somen käyttöään. Tämä tarkoittaa usein sitä, että yksilö pelaa tai käyttää...